ข่าว

สมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2564

อังคาร ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน ครั้ง

สมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2564

อื่นๆ7/10/2563 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2564