ข่าว

บริการวิชาการ การพัฒนาสื่อสารสนเทศดิจิทัล เรื่อง “การเปลี่ยนผ่านยุคดิจิทัลในบริบทของสารสนเทศศาสตร์" (29 สิงหาคม 2563)

พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน ครั้ง
<p>สัมนาทางวิชาการ เรื่อง &ldquo;การเปลี่ยนผ่านยุคดิจิทัลในบริบทของสารสนเทศศาสตร์ (Digital transformation in Information Science context)" <br />วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ</p>

บริการวิชาการ การพัฒนาสื่อสารสนเทศดิจิทัล เรื่อง “การเปลี่ยนผ่านยุคดิจิทัลในบริบทของสารสนเทศศาสตร์" (29 สิงหาคม 2563)

สัมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเปลี่ยนผ่านยุคดิจิทัลในบริบทของสารสนเทศศาสตร์ (Digital transformation in Information Science context)"
วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ

อื่นๆ7/10/2563 คณาจารย์และนิสิตสาขาสารสนเทศศาสตร์​ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตที่โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล​ อ.พระยืน​ จ.ขอนแก่น​