ข่าว

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563

พุธ ที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน ครั้ง
<p>พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563<br />ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่&nbsp;<a href="https://activity.msu.ac.th/congratulations/">https://activity.msu.ac.th/congratulations/</a></p>

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://activity.msu.ac.th/congratulations/

อื่นๆ