Information Science :: MSU
News

รายละเอียดข่าว

หัวข้อข่าว รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้เข้าศึกษาต่อ ทำการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาผลการเรียน โดยไม่ใช้คะแนน GAT/PAT
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง Click Here!!!
ภาพที่เกี่ยวข้อง
ประเภทข่าว  การศึกษา/ศึกษาต่อ ||  วันประกาศ 2016-12-04 ||  วันสิ้นสุด 2017-02-16 ||  ผู้โพสต์ administrator 
Website built by ISITMSU  ||   Email:Administrator
© Copyright 2016, All Rights Reserved
Department of Information Science, Faculty of Informatics
Mahasarakham University Kantarawichai District
Maha Sarakham Thailand 44150
Tel.(+66)4375-4359 ext. 5350,5360-1
FAX. (+66)4375-4359