Information Science :: MSU
Information Science :: MSU
MSU Convocation Ceremony 2016
MSU Convocation 2016

 • Picture 01
 • Picture 01
 • Picture 02
 • Picture 03
 • Picture 04
 • Picture 05
 • Picture 06
 • Picture 07
 • Picture 08
 • Picture 09
 • Picture 10
 • Picture 11
 • Picture 12
 • Picture 13
 • Picture 14
 • Picture 15
 • Picture 16
 • Picture 17
 • Picture 18
 • Picture 19
 • Picture 20
 • Picture 21
 • Picture 22
 • Picture 23
 • Picture 24
 • Picture 25
 • Picture 26
 • Picture 27
 • Picture 28
 • Picture 29


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559
 • ลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 -2559
 • กำหนดการพิธีซ้อมใหญ่ วันที่ 12 ธันวาคม 2559 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 • แผนที่จอดรถและเส้นทางการเดินรถรับส่ง บัณฑิต ญาติบัณฑิต
 • แผนที่แสดงทาง เข้า-ออก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 • กำหนดการบันทึกภาพหมู่
 • บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จองห้องพักงานพระราชทานปริญญาบัตร สามารถเข้าพักหอพักได้ตั้งแต่วันที่ 9-14 ธันวาคม 2559
 • กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558-2559
 • แนวปฏิบัติของบัณฑิต ในการตอบแบบสำรวจภาวะการหางานทำ
 • กำหนดการโครงการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558-2559
 • ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

  Website built by ISITMSU  ||   Email:Administrator
  © Copyright 2016, All Rights Reserved
  Department of Information Science, Faculty of Informatics
  Mahasarakham University Kantarawichai District
  Maha Sarakham Thailand 44150
  Tel.(+66)4375-4359 ext. 5350,5360-1
  FAX. (+66)4375-4359