ข่าว

คณาจารย์และนิสิตสาขาสารสนเทศศาสตร์​ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตที่โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล​ อ.พระยืน​ จ.ขอนแก่น​

พุธ ที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน ครั้ง
<p>วันที่ 15 กันยายน 2563 คณาจารย์และนิสิตสาขาสารสนเทศศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตที่โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล อ.พระยืน จ.ขอนแก่น</p>

คณาจารย์และนิสิตสาขาสารสนเทศศาสตร์​ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตที่โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล​ อ.พระยืน​ จ.ขอนแก่น​

วันที่ 15 กันยายน 2563 คณาจารย์และนิสิตสาขาสารสนเทศศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตที่โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

อื่นๆ8/10/2563 บริการวิชาการ การพัฒนาสื่อสารสนเทศดิจิทัล เรื่อง “การเปลี่ยนผ่านยุคดิจิทัลในบริบทของสารสนเทศศาสตร์" (29 สิงหาคม 2563)