ข่าว

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2564

พุธ ที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563   จำนวนอ่าน ครั้ง
<p>ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่<a href="http://acad.msu.ac.th/file_uploads/news_files/file_09-2020-09-23152445.pdf"><br />http://acad.msu.ac.th/file_uploads/news_files/file_09-2020-09-23152445.pdf</a></p>

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2564

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://acad.msu.ac.th/file_uploads/news_files/file_09-2020-09-23152445.pdf

อื่นๆ17/11/2563 สมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2564