ข่าวประกาศ


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


Contact Us

Contact Info

สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

โทรศัพท์. 0-4375-4359 ต่อ(ภายใน) 5350,5360-1
โทรสาร. 0-4375-4359

......................................................

Department of Information Science
Faculty of Informatics
Mahasarakham University

Kantarawichai District
Maha Sarakham Thailand 44150


  Tel : (+66)4375-4359 ext. 5350,5360-1
  E-mail : is@gmail.com
Facebook Page: InfoSciMSU
Facebook Group: Infomation Science MSU

สถานที่ติดต่อ


Map ::

Street View ::
Your message has been sent. Thank you!